ANBI

Algemene gegevens

Berea Nijmegen
Heiweg 80
6533 PE Nijmegen
info@bereanijmegen.nl
RSIN-nummer: 813576684


Doelstelling Berea Nijmegen

Onze doelstelling is vastgelegd in onze staturen: ’Berea Nijmegen stelt zich als kerkgenootschap ten doel de verkondiging van Gods onfeilbaar woord: de Bijbel. Het tracht dit doel te bereiken door het houden van samenkomsten, het geven van godsdienstonderwijs, het doen uitgeven van geschriften en andere wettelijke middelen.’