Visie en waarden

Visie en waarden

De volgende zeven waarden weerspiegelen de cultuur binnen onze kerk en komen terug in alles wat we doen! 

God is goed:
We leven vanuit Gods goedheid. Hij heeft plannen van hoop en toekomst voor ons.

Worship:
We leven vanuit een diepe passie voor Gods Tegenwoordigheid. Ons dagelijks leven vormt een constante aanbidding voor God.

Familie:
We leven in relatie met elkaar door te functioneren als Gods gezin; we zijn familie en zijn één met elkaar omdat we bij elkaar horen.

Bovennatuurlijk:
We verwelkomen de beweging van de Heilige Geest zodat Hij door ons kan spreken en handelen.

Vrijgevigheid:
We hebben overvloedig ontvangen en willen uitdelen om anderen te kunnen zegenen.

Liefde & eer:
We hebben elkaar onvoorwaardelijk lief en zien het goud in elkaar.

Impact & tranformatie:
We zijn geroepen om wat gebroken is te herstellen, tot een leven zoals het bedoeld is, zodat de hemel zichtbaar wordt op aarde.