Visie en waarden

“Empowering people, Releasing leaders, Building Gods Kingdom“

Visie en waarden

FOLLOW is een beweging met een passie voor Jezus waar je wordt toegerust, bekrachtigd en gezonden om Gods koninkrijk te bouwen.
Dit doen we door je te brengen in Gods aanwezigheid, je te bevestigen en te begeleiden in je roeping. We bemoedigen je en we leren je een bovennatuurlijk leven te leiden, op de plek waar God je geroepen heeft om als discipel van Jezus te leven.

De volgende zeven waarden weerspiegelen de cultuur binnen onze kerk en komen terug in alles wat we doen! 

God is goed:
We leven vanuit Gods goedheid. Hij heeft plannen van hoop en toekomst voor ons.

Worship:
We leven vanuit een diepe passie voor Gods Tegenwoordigheid. Ons dagelijks leven vormt een constante aanbidding voor God.

Familie:
We leven in relatie met elkaar door te functioneren als Gods gezin; we zijn familie en zijn één met elkaar omdat we bij elkaar horen.

Bovennatuurlijk:
We verwelkomen de beweging van de Heilige Geest zodat Hij door ons kan spreken en handelen.

Vrijgevigheid:
We hebben overvloedig ontvangen en willen uitdelen om anderen te kunnen zegenen.

Liefde & eer:
We hebben elkaar onvoorwaardelijk lief en zien het goud in elkaar.

Impact & tranformatie:
We zijn geroepen om wat gebroken is te herstellen, tot een leven zoals het bedoeld is, zodat de hemel zichtbaar wordt op aarde.