Village of Peace

Village of Peace is een NGO die werkzaam is in Afghanistan. Ze wil de negatieve spiraal van armoede, geweld en onrecht in Afghanistan doorbreken, zodat alle Afghanen een volwaardig leven kunnen leiden. De focus ligt op de kwetsbaarste bevolkingsgroepen, namelijk de weduwen, wezen en oorlogsslachtoffers.

Village of Peace

Village of Peace hanteert een vorm van niet-traditionele ontwikkelingshulp door een combinatie aan te bieden van hulp, handel en investeringen door het opstarten van coöperaties, zodat er banen ontstaan voor Afghanen.

Er wordt dus geen hulp van buitenaf geboden, maar de lokale gemeenschappen worden getraind en gecoacht om zelf hun problemen aan te pakken. Hierin staan thema's als gedragsverandering en eigenaarschap centraal. De Afghanen worden zelf de motor van de verandering. Onderstaande vijf kernwaarden vormen de basis in denken en doen: Wees een goede leider, leef transparant, zoek naar vrede, wees vrijgevig en heb compassie.

Berea ondersteunt deze NGO financieel.

Kijk voor meer informatie op de site: http://www.villageofpeace.org