Berea Nijmegen => FOLLOW

Sinds ongeveer 1,5 jaar zien we dat er een nieuw seizoen aanbreekt, een nieuwe tijd. Hoe kan de kerk relevant zijn in deze wereld van chaos en polarisatie? Effectiever worden in haar oorspronkelijke opdracht? Ook als Berea Nijmegen weten we ons door de Geest aangespoord om terug te gaan naar de oorsprong van de kerk en de Opdracht van Jezus Christus: “Ga en maak discipelen”! 

Dit bericht is geplaatst op 17-01-2022

Toen Jezus tegen Petrus sprak over het bouwen van Zijn kerk had Hij het niet over een gebouw of over iets dat zich binnen 4 muren afspeelt, maar Hij had het over mensen. Een kerk (Grieks: Ekklesia) is niet iets dat je bezoekt, maar wat je wordt! Door Jezus te (gaan) volgen. Als Berea Nijmegen willen we heel graag een beweging zijn van mensen die Jezus (gaan) volgen, die discipelen worden en discipelen maken. Een beweging terug naar de huizen; vanuit huizen die opnieuw de maatschappij gaan veranderen. Je ziet dat er in Handelingen steeds dingen gebeuren in en vanuit “Het huis van…”.

Daarom hebben we het afgelopen jaar ons ‘vaste schema’ van elke zondag een dienst aangepast naar de huidige structuur van samenkomen en hebben kleine groepen (small churches) opgestart. Maar we merken dat we een extra stap moeten maken om echt deze overgang naar een nieuwe beweging te maken en dat is de reden van deze brief.

Metamorfose

De afgelopen tijd hebben we God op vele manieren horen spreken. En we werden onder andere bepaald bij het woord “metamorfose”. Een gedaanteverandering. Eén van de mooiste voorbeelden uit de natuur is de metamorfose van een rups naar een vlinder. Een rups die zich maar langzaam voortbeweegt, eigenlijk alleen maar bezig is met zich voeden, en op een bepaald moment zich inkapselt waardoor hij zich kan ontwikkelen tot een vlinder. Die vlinder kan vervolgens enorme afstanden afleggen, ziet er prachtig uit, en helpt planten weer bij de bevruchting. Maar, let wel, die vlinder heeft nog steeds hetzelfde DNA als de rups. Het hele proces en de verschillende manieren waarop het DNA tot expressie komt ligt opgeslagen in zijn DNA.

En dit was Gods antwoord op onze zoektocht, hoe we verder moesten gaan. We willen een nieuwe beweging starten die verder gaat met hetzelfde DNA als Berea, maar niet meer Berea is. Dat betekent concreet dus dat Berea Nijmegen zoals we dat tot nu toe kenden zal ophouden te bestaan en we een nieuwe start maken onder een nieuwe naam.

Het DNA van Berea Nijmegen ligt vast en wordt grotendeels beschreven in onze visie en waarden. Met de nieuwe beweging kunnen we ons verder ontwikkelen en kan het DNA op een nieuwe manier tot expressie komen, maar de Missie en Waarden STAAN en blijven staan.

De nieuwe beweging zal dan ook FOLLOW gaan heten. De levende Jezus volgen, Hem in ieder terrein van ons leven toelaten, ons laten vormen naar zijn beeld en anderen uitnodigen mee te gaan.

Hoe gaat FOLLOW er uitzien?

In de FOLLOW beweging draait alles om communities en discipelschap. Andere activiteiten vinden daaromheen plaats. In de onderstaande alinea’s leggen we dat verder uit.

Communities

We willen terug naar “de huizen van…” en daarom is het belangrijk deze “huizen of communities” te gaan onderscheiden. Zo’n “community” bestaat uit een aantal mensen die op een natuurlijke wijze hun levens delen, elkaar ontmoeten, en willen leren Jezus te volgen. Daarin gaan de gastheer/vrouw voor; zij zijn voorbeelden van discipelschap en dragen dat voorbeeld over.

Kenmerken van zo’n community

 • Het LEVEN met elkaar delen; geen compartimenten meer, dus niet meer: geloof, privé, werk, hobbies, eten, enzovoort, in aparte “hokjes”, maar gewoon “leven met Jezus” alle dagen van de week. Dat wil je ook delen met ongelovige vrienden, kennissen, zonder onderscheid, een open leven leiden.
 • Dus ook dingen doen samen, voor elkaar zorgen, klussen, samen plezier hebben, samen eten, altijd ruimte voor gebed, profetie, creativiteit, luisteren, voorbede, muziek, worship (YouTube of live), avondmaal, en er soms alleen maar “zijn” voor iemand.
 • Zo’n community is niet in één bijeenkomst te vangen; maar het is wel goed om met enige regelmaat, bijvoorbeeld op de zondagmorgen (2x per maand), een ontmoeting te organiseren. Met alle ruimte voor genoemde ingrediënten, en ook tijd van gebed en onderwijs (maar dat kan heel kort en eenvoudig)
 • We behouden het DNA (van Berea) zoals vastgelegd in de Waarden op de website; en staan daar dan ook regelmatig bij stil wat ze in de praktijk betekenen.
 • We zien ernaar uit dat wonderen en tekenen weer normaal worden
 • En we dragen zorg voor mensen in nood; zo’n community heeft maatschappelijke impact
 • We noemen zo’n community een FOLLOW Community@Home

Ons eerste voorbeeld van een community gaat beginnen in het huis van David & Jacolien. En mogelijke andere communities zijn bijvoorbeeld: het huis van Jan-Remt & Maureen, het huis van Martijn & Judith, het huis van Marjan, enzovoort…

We zien hier dus een ander plaatje voor ogen dan we vorig jaar introduceerden als ‘small church’. Door de ervaringen met small churches in de afgelopen maanden hebben we meer geleerd over wat wel en niet werkt en kunnen we nu ook nieuwe communities beter helpen opstarten, of lopende small church groepjes helpen om, als ze willen, ook een community te worden. Kan iedereen een community starten? Het antwoord daarop is ja! Als jij zo’n community vanuit ons DNA wilt leiden, graag. We verwachten wel van de community leiders dat ze de (interkerkelijke) School voor Ekklesia gevolgd hebben die dit voorjaar in Nijmegen gegeven wordt. Houdt nieuwsbrief en AGENDA in de gaten voor details.

Discipelschapstraining in kleine groepjes

Binnen en/of buiten zo’n community kunnen kleine groepjes ontstaan of gevormd worden van mensen die willen groeien in discipelschap.

Kenmerken van zo’n klein groepje

 • altijd: samenkomen – gebed – onderwijs
 • gericht op discipelschapsontwikkeling; systematisch het FOLLOW-DISCIPLE-SERVE onderwijs over het Koninkrijk van God volgen
 • we hanteren het “Rode Stoel” principe voor gebed; voor wie bid je?
 • We noemen dit FOLLOW ForTheOne

Samenkomsten

We geloven dat er vanuit de community(ies) een verlangen zal zijn en groeien om ook bij elkaar te komen om een grotere “celebration” te hebben. Ons geloof wordt versterkt, we aanbidden samen, we ontmoeten elkaar en ervaren dat we samen deel zijn van een groter geheel. Zoals iemand pas zei over deze samenkomsten: “We want to celebrate community instead of building community”. We willen dat ook speciaal voor de kinderen (blijven) doen; de bijzondere ontwikkeling binnen de Kingdom Kids willen we vasthouden.

We noemen deze bijeenkomsten FOLLOW Collective.

Samenvatting

FOLLOW bestaat uit de volgende onderdelen:

 • FOLLOW Community@Home
  Ontmoet elkaar regelmatig, deel je leven, en 2x per maand een ontmoeting aan huis, bijvoorbeeld op de zondagochtend.
 • FOLLOW Collective
  1x per maand bij elkaar komen van alle communities voor een celebration.
 • FOLLOW ForTheOne
  Helemaal op individuele basis te organiseren. Voor wie méér wil en wil ontwikkelen in discipelschap, met als doel te leren dienen. Meestal wekelijks contact, kan ook met mensen van buiten je community.
 • Kingdom Kids 1x per maand een Kids SPECIAL! 
 • ALIVE – young adults iedere twee weken
 • RELEVANT – youth iedere twee weken

Berea/FOLLOW Nijmegen Leidersteam: Petra, Martijn, Jan-Remt, David, Piet.