School voor Ekklesia

Hier meer over de School voor Ekklesia die het komende jaar in onze regio Nijmegen-Arnhem gehouden gaat worden. De School gaat verzorgd worden door Piet van Walsem, Petra van de Weetering en Salvo D'Agata en wordt gehouden van 2 maart a.s. t/m februari 2023. Negen woensdagavonden en 2 zaterdagen.

Dit bericht is geplaatst op 07-02-2022

Inleiding 

Vanaf september 2020 tot september 2021 heb ik veel nagedacht en gezocht naar Gods plannen voor de kerk in Nederland. Er zijn verschillende gedachten langsgekomen en die heb ik spontaan gedeeld met zakenmensen, voorgangers en vrienden. In het begin veranderde veel in de wereld en in de kerk door de Corona maatregelen. Voor mij kwamen die maatregelen wel goed uit. Alles leek wel even stil te staan. Alles werd anders. Zulke situaties maken mij wakker. Ik wil dan nadenken en kijken wat God van plan is in zo’n uitdagende tijd.

Waar mijn werkgebied vroeger vooral buiten Nederland lag, heb ik het afgelopen jaar 2021 besloten om stappen te ondernemen om vanaf nu vooral in Nederland te investeren in de voortgang en uitbreiding van het Koninkrijk van God. Met een paar zakenmensen en voorgangers ben ik na gaan denken hoe de lessen die ik in de Sovjet-Unie, Iran en Afghanistan heb geleerd, in Nederland kan gebruiken. Op het gebied van cultuur en spiritualiteit zijn er grote verschillen, maar ik geloof dat de Koninkrijks-principes universeel zijn.

Uit deze sessies kwamen drie basisgedachten:

 1. In de tijd na Corona zal het idee van de Ekklesia – community van gelovigen - een belangrijke rol gaan spelen in gemeenten, bedrijven, scholen en universiteiten, zorg etc.
 2. Gebed zoals de apostelen dat leerden van Jezus, zal opnieuw belangrijk worden in deze Ekklesia’s
 3. De principes van het Koninkrijk van God zoals de apostelen dit onderwezen, zal weer het fundament worden van de gelovigen in de Ekklesia.

Deze drie gedachten zal de kerk in onze samenleving weer een stem en autoriteit geven in ons land. De kerk zal zeer actief zijn in herstel van onrecht, armoede en geweld.

“Ik voel me geroepen/door God uitgedaagd, om de lessen die ik over het Koninkrijk van God heb geleerd aan te bieden aan hen die geïnteresseerd zijn om buiten de kaders van het oude kerkmodel om, op een frisse manier een uitbreiding van het Koninkrijk om ons heen zichtbaar te zien worden.” 
Herken je deze gedachte? Met deze gedachte in mijn achterhoofd, ben ik actief begonnen om belangstellenden mee te nemen in de kracht van Ekklesia en hoe je effectief een Ekklesia kan starten of bekrachtigen.

School voor Ekklesia

De eerste school voor Ekklesia ben ik in 2021 met een kleine groep deelnemers gestart in Haarlem. Vanuit deze school starten we nu ook in Nijmegen/Arnhem en Vlissingen. Tevens zal deze training online in het Russisch en Dari/Farsi worden aangeboden.

Doel van deze 12 maanden durende training is om in je kerk, in de zorg, in je business, in je wijk een Ekklesia te starten of - als je die al hebt - daarin verder te ontwikkelen en vooral te vermenigvuldigen. Een Ekklesia die impact zal hebben in het persoonlijke leven van hen die in je "autoriteitsgebied" wonen en werken. Het doel is om vanuit die community andere Ekklesia’s te starten.

Voor de regio Nijmegen-Arnhem zijn de lesdagen al bekend.
Woensdagen: 2 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni, 7 sept, 5okt, 2 nov, 4 jan, 1 febr.
Tijdstip: De lessen zijn van 19:30 tot 21:30 uur. Je mee-eten om 18:30, wel graag even van te voren laten weten. 
Locatie: vooralsnog Past vd Marckstraat 56, 6551 ZW Weurt. 
Zaterdagen: 2 juli en 10 dec. We starten 10:30 en de dag duurt tot 15:30 uur. 
Aanmelding: graag via onze webshop, klik hier... 

Eventuele verdere info volgt zodra we in kunnen schatten wie er mee gaan doen. Het aantal deelnemers is beperkt, zodat ieder ook persoonlijke aandacht kan krijgen en we vooral samen stappen vooruit kunnen maken.

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Hoe functioneert een Ekklesia?
  • Onderwijs over community starten, man van vrede en vermenigvuldiging van deze communities
  • Praktijk – Hierbij gaan we uit van een learning community. Dit houdt in dat we niet uitgaan van vastgestelde kaders, maar met elkaar willen leren en vooral van elkaar. 
  • Evaluatie hoe de principes in jouw Ekklesia wel of niet werken. Een learning community gaat ontdekken wat wel en niet werkt door de lessen in de praktijk uit te proberen en dan met elkaar te evalueren.
 • Gebedsprincipes Rode Stoel 
  • Onderwijs 4 principes apostolisch gebed
  • Praktijk – Ook hier gaan we door samen in de praktijk gaan, ontdekken hoe gebed voor jou werkt.
  • Getuigenissen uit de dagelijkse praktijk.
 • 40 Principes over het Koninkrijk van God
  • Onderwijs over principes onderwijzen en hoe in praktijk te brengen.
  • Onderwijs over vader/moederschap
  • Onderwijs over de principes in het maken van discipelen
  • Praktijk
  • Oefenen van deze principes in groepen

Hopelijk heb je al kunnen lezen dat de lesmomenten principes van het Koninkrijk neerleggen, maar daarnaast ook veel praktijk inhouden. De School voor Ekklesia wil jou helpen om in praktijk te brengen waar we het in de les over hebben. Dit doen we door thuis te oefenen, de lessen voor te bereiden en met elkaar te delen wat we geleerd hebben en hoe we doorbraken ervaren.

Wij zien dat deze school/training een grote impact heeft, niet alleen op wat je doet, maar ook op wie je bent en wat je gelooft over jezelf. De verandering die eerdere studenten in zichzelf en om zich heen zien maakt ons erg enthousiast. Mocht je ook heel enthousiast zijn, maar nog wat vragen hebben; neem dan even contact op met Petra of Salvo. 

Kosten: een richtlijn voor de kosten is zo'n 10,- per workshop, maar het staat je vrij te geven naar draagkracht. 

Op woensdagavond 2 maart zal de eerste meeting zijn. 

Blessings,

Piet van Walsem, Salvo D’ Agata en Petra van de Weetering.